Калькулятор ЦМДЦ
калькуляторы фэн шуй на portal.feng-tools.ru
Ю
В 
Tai Yin
Hide
Tian Fu
Liu He
Scenic
Tian Ying
Gou Chen
Death
Tian Rui
Teng She
Hurt
Tian Chong
Ян 8
  
 
Zhu Que
Surprise
Tian Zhu
Zhi Shi
Live
Tian Ren
Jiu Tian
Rest
Tian Peng
Jiu Di
Open
Tian Xin
 З
С