Калькулятор ЦМДЦ
калькуляторы фэн шуй на portal.feng-tools.ru
Ю
В 
Gou Chen
Hide
Tian Ying
Liu He
Scenic
Tian Rui
Tai Yin
Death
Tian Zhu
Zhu Que
Hurt
Tian Fu
Инь 2
  
 
Teng She
Surprise
Tian Xin
Jiu Di
Live
Tian Chong
Jiu Tian
Rest
Tian Ren
Zhi Shi
Open
Tian Peng
 З
С